Szociális tűzifa igénylése

H i r d e t m é n y

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. november l-jén hatályba lépett Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

21/2017. (X.27.) Önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról.

 A természetbeni támogatás igénylésére szolgáló kérelem nyomtatványt a Közös Fenntartású Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet átvenni.

Kitöltéséhez a szolgálat munkatársaitól, valamint a hivatal szociális ügyintézőjétől segítséget lehet kérni.

A kérelmeket  2017. november 27-éig kérjük az Önkormányzati hivatalhoz benyújtani a  mielőbbi elbírálás  és  tűzifa mielőbbi házhozszállításának megszervezése  érdekében!

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminiszter által kiadott pályázati kiírás , valamint a helyi rendelet értelmében a tűzifa elosztása során a következő jogosulti körbe tartozó háztartásokat kell előnyben részesíteni:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény + hátrányos helyzet)

az Szt., valamint a szociális rendelet szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, pénzbeli, vagy természetbeni települési támogatásra jogosult személy (foglalkoztatást helyettesítő, támogatás, ápolási díj, gondozási ápolási ellátás, helyi lakhatási támogatás) 

 – jövedelmi helyzet (a háztartásban élók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, (85.500,-Ft/hó), egyedülálló esetén az 500%-át ( 142.500,-Ft-ot)

 Kérjük továbbá, hogy aki környezetében rászoruló személyről, családról tud, szíveskedjen a Családsegítő Szolgálatnak, vagy a hivatal ügyintézőjének jelezni.

A kérelem nyomtatványa itt letölthető: Tűzifa kérelem

 

Turcsi József     sk                                                       Dr. Gutmayer Bernadett sk
polgármester                                                                            jegyző

Kategória: Aktuális, Egyéb | A közvetlen link.