Településképi rendelet és arculati kézikönyv értékelése

Településképi rendelet és arculati kézikönyv értékelése

Az új jogszabályoknak megfelelően Csabrendek Nagyközség Önkormányzata elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét és az új Településképi rendeletét, amelynek értékelésére is lehetőséget biztosít.

A 2016 júliusában hatályba lépett a „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

Az új jogszabályoknak megfelelően a település elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét és az új Településképi rendeletét, amelyet Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.12.21-i ülésén elfogadott.

A Kormányrendelet 43/B.§ a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében értékelő felületet működtetése szükséges, amelyre beérkezett véleményeket évente egy alkalommal ki kell értékelni.

A fentieknek megfelelően az Önkormányzat elkészítette a fenti dokumentumok értékelésére szolgáló kérdőívet, mely az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok felülvizsgálatához, azok módosításához járul hozzá.

Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! (A kitöltés  kb. 5 percet vesz igénybe.)

A kérdőív átvehető a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vagy elérhető itt: Kérdőív

 Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre, vagy a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) megküldeni szíveskedjen, vagy személyesen leadható a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

                                                                         Turcsi József                                                                                                                                              polgármester

Kategória: Aktuális, Egyéb | A közvetlen link.