Hirdetmény

Ügyiratszám:       /2018.

 HIRDETMÉNY

jóváhagyott településrendezési eszközökről

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – a Csabrendek Nagyközség 2/2016. (I.28.) /határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének (a továbbiakban: TSZT) és az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási tervének (a továbbiakban: SZT) tárgyalásos eljárás keretein belüli módosítását a Csabrendek 0513/1 és a 0513/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában elfogadta.

A Képviselő-testület 24/2018. (III.12.) határozattal döntött a TSZT és 7/2018. (III.13.) önkormányzati rendeletével a HÉSZ és SZT módosításáról.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az elfogadott határozat, rendelet és mellékletei közzétételre kerülnek a csabrendek.hu weboldalon. Az elfogadott településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás esetén az elfogadást követő napon lépnek hatályba.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

24/2018. (III.12.) határozat Csabrendek Nagyközség Településszerkezeti Tervének módosításáról a 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában: TSZT határozat.compressed

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(III.13.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról: 7-2018. (III.13.) rendelet HÉSZ módosítás

Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB 00500789-18/2018. sz. záró szakmai vélemény: Dokumentum.pdf

Turcsi József
polgármester

Kategória: Aktuális, Egyéb | A közvetlen link.