Szociális gondozó és ápoló álláspályázat

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek
házi segítségnyújtás

szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok összehangolva a Szakmai Programban leírtakkal. Feladatellátás Csabrendek területén történik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,
 • szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű helyismerettel való rendelkezés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Beáta nyújt, a 06202393309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.
 • vagy
 • Elektronikus úton Balázs Beáta részére a balazsbeata72@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Balázs Beáta, Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4..

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csabrendek Önkormányzat honlapján

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Aktuális, Egyéb | A közvetlen link.