PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

(állami főépítészi eljárás)

Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I.29) önkormányzati rendelet módosítása

Magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében történő HÉSZ módosítás.

Közzététel: 2018. október 1.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Csabrendek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I.29.)  rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatot érintő módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdés szerinti állami főépítészi eljárás keretén belül folytatja le.

Amennyiben a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, továbbá Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 22/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a mellékletként feltöltött dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 8 napon belül – azaz 2018. október 1-től  2018. október 9-ig – szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt a partnerségi adatlap Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) történő megküldésével, vagy
  • a partnerségi adatlap elektronikus úton történő megküldésével a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre.

 A településrendezési eszköz tervezetének dokumentációja

 Partnerségi adatlap

                                                                                                        Turcsi József                                                                                                                                              polgármester

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.