2019. évi Közbeszerzési terv

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési terve
itt olvasható: 2019.évi közbesz.terv.

 

Kategória: Egyéb | 2019. évi Közbeszerzési terv bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó Közösségi beszélgetésre

Kategória: Egyéb | Meghívó Közösségi beszélgetésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND VÁLTOZÁS

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND VÁLTOZÁS

 Tájékoztatjuk lakossági és közületi ügyfeleinket, hogy a háztartási hulladék begyűjtési rendje az alábbiak szerint változik.

2019. április 19-e, Nagypéntek helyett április 18-án, csütörtökön az alább felsorolt településeken:

Badacsony, Badacsonytomaj, Csabrendek, Gyulakeszi, Káptalantóti, Nemesgulács, Sümeg, Tapolca, Zalahaláp

 2019. április 22-e, Húsvét hétfő helyett április 23-án, csütörtökön az alább felsorolt településeken:

Badacsony, Badacsonyörs, Badacsonytomaj, Sümeg, Szigliget, Tapolca

 NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Kategória: Egyéb | HULLADÉKGYŰJTÉSI REND VÁLTOZÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó Közösségi beszélgetésre

Kategória: Egyéb | Meghívó Közösségi beszélgetésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00031 Csabrendeki Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Sajto_kezdes_Csabrendek

Sajtóközlemény_közben

Sajtóközlemény_befejezés

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00031 Csabrendeki Általános Iskola energetikai korszerűsítése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati felhívás

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

                      a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. június 1- 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Templom tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában foglalt feladatok ellátása, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év – óvodapedagógus munkakörben szerzett – szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet: a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • “B” kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozat arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turcsi József polgármester nyújt, a 06/20/9165303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hiv/70-1/2019., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Turcsi József polgármester, Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat véleményezését követő első ülésén Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázó megbízásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • csabrendek.hu – 2019. március 25.
 • önkormányzati hirdetőtáblákon – 2019. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25. 16.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csabrendek.hu honlapon szerezhet.

 

Kategória: Egyéb | Pályázati felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó újabb Közösségi beszélgetésre

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Meghívó újabb Közösségi beszélgetésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csabrendek FC 2017. évi jóváhagyott Sportfejlesztési Programja

MLSZ jóváhagyó határozata a Csabrendek FC sportfejlesztési programjáról 2017

Csabrendek_FC  jóváhagyott Sportfejlesztési Programja_2017

 

Kategória: Egyéb | Csabrendek FC 2017. évi jóváhagyott Sportfejlesztési Programja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó Közösségi beszélgetésre

Kategória: Egyéb | Meghívó Közösségi beszélgetésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény általános iskolai beiratkozásról

h

Kategória: Egyéb | Hirdetmény általános iskolai beiratkozásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva