ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS –KEZELÉSI FEJLESZTÉS 5.

Üdvözöljük az „Észak- és Közép-dunántúli Szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5.” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Bajót Község Önkormányzata, Bezenye Község Önkormányzata, Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Dunakiliti Község Önkormányzata, Dunasziget Község Önkormányzata, Feketeerdő Község Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Rajka Község Önkormányzata, Répcelak Város Önkormányzata
A projekt címe: „Észak- és Közép-dunántúli Szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5.”
A szerződött támogatási összeg: 4 006 999 963 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 87,93 %
Állami finanszírozás mértéke (%-ban): 12,07 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.14.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00059

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Bajót, Bezenye, Csabrendek, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Rajka és Répcelak települések közigazgatási területe. Az érintett települések mindegyikének esetén cél a korábbinál magasabb szinvonalú, a kor követelményeinek megfelelő szennyvízelvezetési, és -tisztítási szolgáltatás biztosítása. A kivitelezés során minden érintett közterületen kiemelt figyelmet fordít a kivitelező arra, hogy munkaterület esténként nyitva ne maradjon, az ott lakók közlekedése biztosított legyen.

Bezenyei Szennyvízelvezetési Agglomeráció

Bezenyén, illetve a bezenyei szennyvízelvezetési agglomerációban található Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő és Rajka településeken csatornahálózat-bővítés és szennyvíztelep-fejlesztés valósul meg.
A csatornahálózat-bővítés keretében bekötésre kerülnek a szennyvízhálózatba azok a Bezenye-Papréten található ingatlanok, amelyek már rendelkeznek ivóvíz-hálózati bekötéssel. Emellett a kivitelezők 1315 fm gravitációs csatornát, 4170 fm nyomóvezetéket, 1 db hálózati és 1 db végátemelőt, továbbá Rajka - Bezenye szennyvíztelep között 6722 fm szennyvíz nyomócsövet építenek ki. Utóbbi célja a kapacitása felső határát elért jelenlegi nyomóvezeték új nyomvonalon, nagyobb terhelhetőségű vezetékkel történő kiváltása.
A Bezenyén található szennyvíztelepen, új mechanikai tisztító egység (gépi tisztítású rács), továbbá új utóülepítők és új iszapvíztelenítési vonal kiépítése, a meglévő biológiai műtárgyak építészeti és gépészeti átalakítása, valamint a meglévő kezelőépület átalakítása képezi a projekt részét.

Csabrendek

Csabrendeken a csatornahálózat már korábban kiépült, bővítésére jelen projektben nem kerül sor. Ugyanakkor A szennyvíztisztító telep fejlesztésére sor kerül, amelynek kapacitása 400 m3/napra növekszik, amely 5100 lakos terhelésének felel meg.

Répcelak

Répcelakon szintén a csatornahálózat bővítésére, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztésére kerül sor. Ennek keretében megújul 1211 fm gravitációs, valamint 317 fm nyomott vezetékes szennyvízcsatorna szakasz, továbbá 2 darab szennyvízátemelő. A meglévő szennyvíztelep kapacitása nem változik, ugyanakkor a létesítmény két új műtárggyal egészül ki, a meglévő műtárgyak és épületek gépészeti illetve építészeti felújítása mellett. Így garantálva, hogy a kibocsátott szennyvíz megfeleljen a legújabb és legszigorúbb előírásoknak is.

Lábatlan és térsége

A Lábatlant, Nyergesújfalut, illetve Bajótot érintő projektelemek műszaki részleteinek kidolgozása jelenleg még folyamatban van. A tervezés lezárultát követően oldalunkon közzétesszük az e településekkel kapcsolatos információkat.

KAPCSOLAT

Bajót Község Önkormányzata
Tóth Zoltán, polgármester
Telefon: +36 33 449 265

Bezenye Község Önkormányzata
Kammerhofer Róbert, polgármester
Telefon: +36 96 223 531

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
Turcsi József, polgármester
Telefon: +36 87 553 070

Dunakiliti Község Önkormányzata
Kovács Andor Tamásné, polgármester
Telefon: +36 96 671 037

Dunasziget Község Önkormányzata
Cseh Benjamin Csaba, polgármester
Telefon: +36 96 672 019

Feketeerdő Község Önkormányzata
Novák András, polgármester
Telefon: +36 96 224 032

Lábatlan Város Önkormányzata
Dinnyés István, polgármester
Telefon: +36 33 517 500

Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Mihelik Magdolna, polgármester
Telefon: +36 33 514 320

Rajka Község Önkormányzata
Kiss Vince, polgármester
Telefon: +36 96 222 011

Répcelak Város Önkormányzata
Szabó József, polgármester
Telefon: +36 95 370 101