Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi tér működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. Az önkormányzati havilap szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Csabrendek nagyközség közösségi oldalainak kezelése. Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása. Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat kiírója a pályázati anyagát kezelheti

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati elbírálásra vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László polgármester nyújt, a 204031532 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csabrendek Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/103-8/2019. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Személyesen: Molnár László polgármester, Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztásról a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csabrendek.hu

        Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábla

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A.§ (1) bekezdése alapján a próbaidő 3 hónap. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.