Pályázati felhívás Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Csabrendek 517/4 helyrajzi szám alatti ingatlan vonatkozásában

Pályázati felhívás Csabrendek belterület 517_4

Kategória: Egyéb | Pályázati felhívás Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Csabrendek 517/4 helyrajzi szám alatti ingatlan vonatkozásában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati felhívás Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Csabrendek külterület 0494/2 és a 0493/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

 

PÁLYÁZATI-FELHÍVÁS

 

 

 
 

 

 

 

 

Kategória: Egyéb | Pályázati felhívás Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Csabrendek külterület 0494/2 és a 0493/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati felhívás Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Csabrendek 820/3 helyrajzi szám alatti ingatlan vonatkozásában

Pályázati-felhívás

Kategória: Egyéb | Pályázati felhívás Csabrendek Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Csabrendek 820/3 helyrajzi szám alatti ingatlan vonatkozásában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja Csabrendek Nagyközség településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: TKR) felülvizsgálta, s törvényességi felhívással élt.

A törvényességi észrevétel két pontban fogalmazott meg magasabb szintű jogszabállyal ellentétes előírásokat a rendeletben:

  • a Tkr. 1.§ (1) bekezdésének hatályon kívül helyezése. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2019. (XII.14.) IRM rendelet 51.§ (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja értelmében cél meghatározása preambulumban helyezhető el, önkormányzati rendelet preambulumot nem tartalmazhat.
  • A településképi bírság és a településkép-védelmi bírság két, egymástól eltérő szankció. Figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 11.§ (3) bekezdésére, a Tktv.  § (2) bekezdés d) pontjába ütközik a Tkr. 21.§-a, mert a Képviselő-testület a településképi bírság vonatkozásában nem rendelkezik felhatalmazással rendeleti szabályok rögzítésére.

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát a TKR-re vonatkozóan.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Csabrendek nagyközség területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Csabrendek nagyközségben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Csabrendek nagyközségben működő egyházak,
  5. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A Korm. rendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve jelen hirdetménnyel közzéteszem a településképi rendelet módosítására vonatkozó szakmai anyagot, melyet teljes terjedelmében az alábbi mellékletben, továbbá az önkormányzat hivatalában (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) tekinthetnek meg az érdeklődők.

A tervezett módosítás ismertetésére partnerségi egyeztetési eljárást hívok össze, melynek időpontja:

2019. július 10. (szerda) 9.00 óra

                                    helyszíne: Csabrendek, Tanácskozó terem

Tájékoztatom a partnereket, hogy  a TKR módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat és véleményüket a lakossági fórumot követő 8 napon belül nyújthatják be papír alapon a Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ) vagy     elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre  történő megküldéssel.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 67/2019. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

TKR tervezetének dokumentációja

TKR egységes szerkezetben

Partneri adatlap

                                                                                                          Turcsi József

                                                                                                          polgármester

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

HŐSÉGRIASZTÁS

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

HŐSÉGRIADÓ ELRENDELÉSÉRŐL

Az Országos Tisztiorvosi Feladatokért felelős Helyettes Államtitkár az ország egész területére 2019. június 12-én 0:00 órától 2019. június 16-án 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat aktuális figyelmeztető előrejelzéséről
a www.met.hu oldalon tájékozódhatnak.

 

Azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, elérhető katasztrófavédelem weboldalán az alábbi linken:

 http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/klimatizalt-helyis%C3%A9gek

 

A hőségriasztás fokozatai, fontos tanácsok húség idejére video:

További hasznos tudnivalók:

Általános tudnivalók hőségriadóval kapcsolatosan

Hőségriadó

Hőségriadó fokozatai

Kategória: Egyéb | HŐSÉGRIASZTÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

EP VÁLASZTÁS – 2019

 

2019-05-08 Közlemény ügyeletről

VISZ – HIRDETMÉNY

Kategória: Egyéb | EP VÁLASZTÁS – 2019 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó Közösségi tervezőműhelyre

Kategória: Egyéb | Meghívó Közösségi tervezőműhelyre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Közösségi felmérés 2.

Tisztelt Válaszadó!

A kérdőív kitöltésével Ön „- A helyi identitás és kohézió erősítése – Értéket Őrzünk – Csabrendek” című projekt megvalósításában nyújt segítséget.
A kérdőív kizárólag a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú pályázati program megvalósításának céljára készült. A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kérdőív a lakossági beszélgetések során felmerült ölteltek, javaslatok tükrében készült. A kiértékelésük során kapott eredmények és információk a pályázati program keretében, a fenti célok megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra, ezek eredményeit közzé tesszük.

A kérdőív online kitöltése a linkre kattintva lehetséges: https://docs.google.com/forms/d/1wqq8MGirZtBZWpLjB25W1KsDlFOUwiIoUoxbvwR0mmk/edit

Ezúton is köszönjük együttműködését!

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Közösségi felmérés 2. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás jegyző munkakör betöltésére

Kategória: Egyéb | PÁLYÁZATI FELHÍVÁS bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

DRV vízvételezési tájékoztató

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | DRV vízvételezési tájékoztató bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva