A II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének megváltozása a csabrendeki lakosok betegellátásának folyamatos biztosítása érdekében

II. számú háziorvosi körzet (dr. Szentes Márta háziorvos)  rendelési idejének megváltozása

Kategória: Egyéb | A II. számú háziorvosi körzet rendelési idejének megváltozása a csabrendeki lakosok betegellátásának folyamatos biztosítása érdekében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.

HVB határozatok

HVB tagok, meghívók

Képviselő-testületi határozat HVB tagok megválasztásáról

Választási Információs Szolgálat – szavazókörök területi beosztása

Nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása Csabrendek településen – HIRDETMÉNYPLAKÁT

183/2019. NVB határozat a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának kitűzése tárgyában

Az egyéni listás képviselőjelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

 

Kategória: VÁLASZTÁS 2019. | ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

HVB határozatok

25/2019. (IX.9.) HVB határozat egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása

24/2019. (IX.9.) HVB határozat polgármesterjelöltek sorrendjének sorsorlása

23/2019. (IX.9.) HVB határozat Pleiveisz Róbert képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

22/2019. (IX.9.) HVB határozat Makai Béla képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

21/2019. (IX.6.) HVB határozat Varga Károly képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

20/2019. (IX.6.) HVB határozat Csiba Zsolt polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

19/2019. (IX.6.) HVB határozat Gyalog Gyula képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

18/2019. (IX.6.) HVB határozat Tanai-Kis Ilona képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

17/2019. (IX.6.) HVB határozat Mógerné Molnár Ildikó képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

16/2019. (IX.6.) HVB határozat Hoffman Tamás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

15/2019. (IX.6.) HVB határozat Molnár László polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

14/2019. (IX.3.) HVB határozat Dr. Bakosi Zoltán képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

13/2019. (IX.3.) HVB határozat Karácsony Attila képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

12/2019. (IX.3.) HVB határozat Mezei József képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

11/2019. (IX.3.) HVB határozat Baráth Róbert képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

10/2019. (IX.3.) HVB határozat Hegedüs Ákos Zsolt képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

9/2019. (IX.3.) HVB határozat Tanai István képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

8/2019. (IX.3.) HVB határozat Menyhártné Tanai Edit képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

7/2019. (VIII.30.) HVB határozat Turcsi József polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

6/2019. (VIII.30.) HVB határozat Kovács Richárd képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

5/2019. (VIII.30.) HVB határozat Baráth József képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

4/2019. (VIII.30.) HVB határozat Kiss Sándor képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

3/2019. (VIII.30.) HVB határozat Dobos-Nagy Krisztina képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

Jegyzőkönyv a HVB alakuló üléséről

Kategória: Egyéb | HVB határozatok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

HVB tagok, meghívók

HVB tagok

Hoffman Béla Ferenc   tag
Vitai Béláné                   tag
Kiss Pál Lajos                tag        

Rádliné Pál György   póttag

Kenyeres Károlyné   póttag

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én (hétfő) 19.00 órai kezdettel tartandó   ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:

1. Jelöltek nyilvántartásba vétele
2. Jelöltek sorrendjének sorsolása

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 6-án (péntek) 12.00 órai kezdettel tartandó   ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:

1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 3-án (kedd) 16.00 órai kezdettel tartandó   ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:

1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 30-án (péntek) 15.00 órai kezdettel tartandó   ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:

1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Meghívó

a Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 21-én (szerda) 16.15 órai kezdettel tartandó alakuló ülésére.

Ülés helye: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (8474 Csabrendek, Árpád u. 4. )

Napirend:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

 

Kategória: Egyéb | HVB tagok, meghívók bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Geotúra-vezető képzés Sümeg térségében

Tájékoztató a képzésről

Kategória: Egyéb | Geotúra-vezető képzés Sümeg térségében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati felhívás a Csabrendek belterület 124 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás

 

Kategória: Egyéb | Pályázati felhívás a Csabrendek belterület 124 hrsz-ú ingatlan értékesítésére bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről

Hirdetmény ingatlan értékesítéséről 517_4 hrsz

Hirdetmény ingatlan értékesítéséről 820_3 hrsz.

Hirdetmény ingatlan értékesítéséről 0494_2 hrsz. és 0493_2 hrsz.

 

Kategória: Egyéb | Hirdetmény önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

G Á Z S Z Ü N E T

GÁZSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Az E.ON Ügyfélszolgálat értesíti a lakosságot, hogy az FGSZ Zrt tervszerű karbantartási munkálatai miatt Csabrendek községben gázszünet lesz

2019. július 31-én

 9:00 órától 15:00 óráig

  

A gázszünettel érintett részek:

Csabrendek község teljes területe

Kategória: Egyéb | G Á Z S Z Ü N E T bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pályázati felhívás művelődésszervező munkakör betöltésére

Pályázati felhívás

Kategória: Egyéb | Pályázati felhívás művelődésszervező munkakör betöltésére bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja Csabrendek Nagyközség településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: TKR) felülvizsgálta, s törvényességi felhívással élt.

A törvényességi észrevétel két pontban fogalmazott meg magasabb szintű jogszabállyal ellentétes előírásokat a rendeletben:

  • a Tkr. 1.§ (1) bekezdésének hatályon kívül helyezése. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2019. (XII.14.) IRM rendelet 51.§ (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja értelmében cél meghatározása preambulumban helyezhető el, önkormányzati rendelet preambulumot nem tartalmazhat.
  • A településképi bírság és a településkép-védelmi bírság két, egymástól eltérő szankció. Figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 11.§ (3) bekezdésére, a Tktv.  § (2) bekezdés d) pontjába ütközik a Tkr. 21.§-a, mert a Képviselő-testület a településképi bírság vonatkozásában nem rendelkezik felhatalmazással rendeleti szabályok rögzítésére.

Ezennel értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát a TKR-re vonatkozóan.

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Csabrendek nagyközség területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Csabrendek nagyközségben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Csabrendek nagyközségben működő egyházak,
  5. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

A Korm. rendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve jelen hirdetménnyel közzéteszem a településképi rendelet módosítására vonatkozó szakmai anyagot, melyet teljes terjedelmében az alábbi mellékletben, továbbá az önkormányzat hivatalában (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) tekinthetnek meg az érdeklődők.

A tervezett módosítás ismertetésére partnerségi egyeztetési eljárást hívok össze, melynek időpontja:

2019. július 10. (szerda) 9.00 óra

                                    helyszíne: Csabrendek, Tanácskozó terem

Tájékoztatom a partnereket, hogy  a TKR módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat és véleményüket a lakossági fórumot követő 8 napon belül nyújthatják be papír alapon a Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ) vagy     elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre  történő megküldéssel.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 67/2019. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

TKR tervezetének dokumentációja

TKR egységes szerkezetben

Partneri adatlap

                                                                                                          Turcsi József

                                                                                                          polgármester

Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva