Lakossági fórum

Településképi rendelet partnertségi egyeztetésre véglegesített

Kategória: Aktuális, Egyéb | Lakossági fórum bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szociális tűzifa igénylése

H i r d e t m é n y

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. november l-jén hatályba lépett Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

21/2017. (X.27.) Önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról.

 A természetbeni támogatás igénylésére szolgáló kérelem nyomtatványt a Közös Fenntartású Családsegítő és  Gyermekjóléti Szolgálatnál, valamint a Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet átvenni.

Kitöltéséhez a szolgálat munkatársaitól, valamint a hivatal szociális ügyintézőjétől segítséget lehet kérni.

A kérelmeket  2017. november 27-éig kérjük az Önkormányzati hivatalhoz benyújtani a  mielőbbi elbírálás  és  tűzifa mielőbbi házhozszállításának megszervezése  érdekében!

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminiszter által kiadott pályázati kiírás , valamint a helyi rendelet értelmében a tűzifa elosztása során a következő jogosulti körbe tartozó háztartásokat kell előnyben részesíteni:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény + hátrányos helyzet)

az Szt., valamint a szociális rendelet szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, pénzbeli, vagy természetbeni települési támogatásra jogosult személy (foglalkoztatást helyettesítő, támogatás, ápolási díj, gondozási ápolási ellátás, helyi lakhatási támogatás) 

 – jövedelmi helyzet (a háztartásban élók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, (85.500,-Ft/hó), egyedülálló esetén az 500%-át ( 142.500,-Ft-ot)

 Kérjük továbbá, hogy aki környezetében rászoruló személyről, családról tud, szíveskedjen a Családsegítő Szolgálatnak, vagy a hivatal ügyintézőjének jelezni.

A kérelem nyomtatványa itt letölthető: Tűzifa kérelem

 

Turcsi József     sk                                                       Dr. Gutmayer Bernadett sk
polgármester                                                                            jegyző

Kategória: Aktuális, Egyéb | Szociális tűzifa igénylése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Márton-napi Bortúra

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Márton-napi Bortúra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Őszidő ajándékműsor

Kategória: Egyéb | Őszidő ajándékműsor bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

“Mesélő kúriák”

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók, Rendezvények | “Mesélő kúriák” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

1956 – ünnepi megemlékezés

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | 1956 – ünnepi megemlékezés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Bursa Hungarica Pályázat

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
Telefon, fax: 87/453-167
e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu
Ügyiratszám: 1251-6 /2017

HIRDETMÉNY Bursa Hungarica Pályázat

 Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 126/2017. (IX.28.) számú határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázatok beadási határideje: 2017. november 7.

 A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.csabrendek.hu honlapon, a pályázati kiírással kapcsolatban további információ kapható a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban.

Csabrendek_A típusú pályázati kiírás

Csabrendek_B típusú pályázati kiírás

Csabrendek, 2017. október 03.

Turcsi József                                            Dr. Gutmayer Bernadett         polgármester                                                         jegyző              

Kategória: Aktuális, Egyéb | Bursa Hungarica Pályázat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázata elbírálása

VargánéPálfiMónika-óvódavezető-pályázata.compressed

2. melléklet Jegyzőkönyv nevelőtestületi értekezletről.compressed

3. melléklet Jegyzőkönyv alkalmazotti érttekezletről.compressed

4. melléklet Jegyzőkönyv Szülői Szervezet értekezlet.compressed

5. melléklet Véleményezés Nemzeti Pedagógus Kar

6. melléklet Szakmai Bizottság véleményezése

 

Kategória: Egyéb | Mese-domb Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázata elbírálása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szüreti Vigasság és Falunap

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Szüreti Vigasság és Falunap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Augusztus 20-i megemlékezés

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Augusztus 20-i megemlékezés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva