Augusztus 20-i ünnepi rendezvény

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Augusztus 20-i ünnepi rendezvény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szociális gondozó és ápoló álláspályázat

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek
házi segítségnyújtás

szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok összehangolva a Szakmai Programban leírtakkal. Feladatellátás Csabrendek területén történik.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,
 • szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű helyismerettel való rendelkezés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Beáta nyújt, a 06202393309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Csabrendek címére történő megküldésével (8474 Csabrendek, Árpád utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.
 • vagy
 • Elektronikus úton Balázs Beáta részére a balazsbeata72@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Balázs Beáta, Veszprém megye, 8474 Csabrendek, Árpád utca 4..

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Csabrendek Önkormányzat honlapján

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Aktuális, Egyéb | Szociális gondozó és ápoló álláspályázat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ügyiratszám: Hiv/  583-29/2018.

HIRDETMÉNY

jóváhagyott településrendezési eszközökről

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – a Csabrendek Nagyközség 2/2016. (I.28.) /határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének (a továbbiakban: TSZT) és az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási tervének (a továbbiakban: SZT) tárgyalásos eljárás keretein belüli módosítását a  a Fekete kastély (Csabrendek 916/31 és a 916/32 hrsz) vonatkozásában elfogadta.

A Képviselő-testület 106//2018. (VIII.6.) határozattal döntött a TSZT és 11/2018. (VIII.7.) önkormányzati rendeletével a HÉSZ és SZT módosításáról.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az elfogadott határozat, rendelet és mellékletei közzétételre kerülnek a csabrendek.hu weboldalon. Az elfogadott településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás esetén az elfogadást követő napon lépnek hatályba.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

                                                                                                         Turcsi József                                                                                                          polgármester

 

                                                                     
Kategória: Egyéb | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás a Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítási munkálatai elvégzésére:

01Ajánlattételi felhívás – Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása

02Ajánlattételi dokumentáció – Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása

03Szerződéstervezet

04Iratminták

Műszaki dokumentáció:

arazatlan_FooSSZESiTo

Csabrendek_ovoda_villamos_-_uj_epuletresz

E-1_pinceszinti_alaprajz

E-2_Foldszinti_alaprajz

E-2-1_uj_epulet_alarajz

E-3_metszetek

E-4_metszetek

E-5_homlokzatok

E-6_homlokzatok

E-6-1_homlokzat

E-7_Reszletrajzok

E-8_kuso_lepcso_es_rampa_reszlet

E-9_meglevo_epuletresz_atalakitadsanak_reszmetszete

F-1_Felmeres_pinceszinti_alaprajz

F-2_Felmeres_foldszinti_alaprajz

F-3_Felmeres_metszetek

F-4_Felmeresi_homlokzatok

F-5_Felmeresi_homlokzatok

Felujitas

Felujitas_osszesito

GePeSZET__uJ_Koltsegvetes_csabrendek

GePeSZET_FELuJiTaS_Koltsegvetes_csabrendek_II__bontott

MuSZAKI_LEiRaS

Napelem

ovoda_ep.eng._VEMKH_Papa

ovoda_jogerore_em._VEMKH_Papa

Parkolo_Udvar

puletresz

uj_epites

uj_epites_osszesito

 

 

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Ajánlattételi felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Haszonbérleti pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró), székhelye: 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 6/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján nyilvános versenytárgyalás útján haszonbérletre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi földterületeket:… a felhívás teljes szövege itt olvasható: Pályázati felhívás

Melléklet-FÖLDHASZONBÉRLETI-SZERZŐDÉS

 

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Haszonbérleti pályázati felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Áramszüneti értesítés

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Áramszüneti értesítés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Adatvédelem, adatkezelés

Adatkezelési_tájékoztató_Csabrendek_weboldal (1)

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Adatvédelem, adatkezelés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Partnerségi egyeztetés lezárása

Tájékoztató

A Fekete-kastélyt érintően Csabrendek Nagyközség településrendezési eszközeinek eseti módosítási ügyében partnerségi egyeztetés lezárásáról.

87_2018(VI.22.) képviselő-testületi határozat parnerségi egyeztetés lezárásáról

Jegyzőkönyv KT 2018.06.22.

 

Kategória: Egyéb | Partnerségi egyeztetés lezárása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kid Dance Gálaműsor 2018.

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Kid Dance Gálaműsor 2018. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elektronikus önkormányzati ügyintézés

   

Általános kitöltési útmutató

Csabrendek_szakmai összefoglaló

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 HIPA

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2018 HIPA

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HIPAEK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ideiglenes HIPA

Ügyféltájékoztató_Csabrendek

Kategória: Aktuális, Egyéb | Elektronikus önkormányzati ügyintézés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva