Mesélő értékeink

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Mesélő értékeink bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pénzügyi ügyintéző álláspályázat

Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal
álláspályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző munkakörben.

A részletes kiírás itt olvasható: Pályázati kiírás_pénzügyi ügyintéző.compressed

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Pénzügyi ügyintéző álláspályázat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve

Kategória: Egyéb | Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Településképi rendelet és arculati kézikönyv értékelése

Településképi rendelet és arculati kézikönyv értékelése

Az új jogszabályoknak megfelelően Csabrendek Nagyközség Önkormányzata elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét és az új Településképi rendeletét, amelynek értékelésére is lehetőséget biztosít.

A 2016 júliusában hatályba lépett a „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

Az új jogszabályoknak megfelelően a település elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét és az új Településképi rendeletét, amelyet Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.12.21-i ülésén elfogadott.

A Kormányrendelet 43/B.§ a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében értékelő felületet működtetése szükséges, amelyre beérkezett véleményeket évente egy alkalommal ki kell értékelni.

A fentieknek megfelelően az Önkormányzat elkészítette a fenti dokumentumok értékelésére szolgáló kérdőívet, mely az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok felülvizsgálatához, azok módosításához járul hozzá.

Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! (A kitöltés  kb. 5 percet vesz igénybe.)

A kérdőív átvehető a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vagy elérhető itt: Kérdőív

 Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre, vagy a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) megküldeni szíveskedjen, vagy személyesen leadható a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

                                                                         Turcsi József                                                                                                                                              polgármester

Kategória: Aktuális, Egyéb | Településképi rendelet és arculati kézikönyv értékelése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyvről és településképi rendeletről

Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyvről és településképi rendeletről

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata felhívja Csabrendek teljes lakosságának, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2017. (XII.21.) számú határozatával elfogadta a település Településképi Arculati Kézikönyvét, illetve a „településkép védelméről” szóló 24/2017. (XII.27.) számú rendeletével megalkotta a település új településképi rendeletét.

A Településképi Arculati Kézikönyv meghatározza a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat, irányt mutatva az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez annak érdekében, hogy a minőségi természeti- és épített környezet fennmaradjon, sőt tovább fejlődjön.

A 2018. január 1-től hatályba lépett új településképi rendelet egységes szerkezetben tartalmazza a településkép alakítására, a helyi értékvédelemre, az információs elemek, reklámberendezések elhelyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a településképi eljárások lefolytatásáról szóló rendelkezéseket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előírások közvetlenül érintik a településünkön élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket!

Az elfogadott dokumentumok és a településképi eljárások során használandó formanyomtatványok megtalálhatók és letölthetők.

Letölthető dokumentumok:

Településképi Arculati Kézikönyv megtekinthető itt.  

Csabrendek Nagyközség településképének védelméről szóló 24_2017._XII._27. önkormányzati rendelet

Településképi bejelentés iránti kérelem nyomtatvány

Egyéb adatok, információk iránt érdeklődni lehet a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál munkaidőben a 87/453-167-es telefonon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben.

Turcsi József
polgármester

Kategória: Aktuális, Egyéb | Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyvről és településképi rendeletről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felhívás partnerségi egyeztetésre

FELHÍVÁS

partnerségi egyeztetésre

Csabrendek nagyközség településrendezési eszközeinek eseti  módosítása a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz-ú ingatlanokat érintően

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete 2.§-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2017. (X.25.) határozatában döntött a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról és 181/2017. (XII.21.) határozatában arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a fejlesztés megvalósítása érdekében.

A változtatási szándék Csabrendek 2/2016. (I.28.) határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének és az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Tervének módosításának szükségességével jár.

Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanai, melyek beépítésre nem szánt különleges sport (Kb-sp) területfelhasználási kategóriába (azon belül Kb-m, azaz

különleges beépítésre nem szánt motocross övezetbe) és Ev beépítésre nem szánt övezetbe soroltak. A tervezés célja a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanok (továbbiakban: fejlesztési/tervezési terület) övezeti rendszerének felülvizsgálata a meddőhányó kitermeléssel, illetve bányagödör hulladékhasznosítással történő feltöltésével, rekultivációjával kapcsolatos beruházás megalapozásául.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Kormányrendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a változtatással érintett területek a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.

A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.

Az elkészült dokumentum megtekinthető elektronikusan, vagy papíralapú dokumentum formátumban a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv, a szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Csabrendek nagyközség honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partneri adatlap kitöltésével.

A kitöltött adatlapokat kérjük elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre, vagy a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. január 18.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy 2018. január 10. (szerda) 11 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: 8474 Csabrendek, Árpád utca 4. Községháza tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.

Letölthető dokumentum:

2372_Csabrendek_bányagödör_TÁRGYALÁSRA

PARTNERI ADATLAP

Csabrendek, 2018. január 2.

Turcsi József
polgármester

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Felhívás partnerségi egyeztetésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Áldott Ünnepeket!

        

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Áldott Ünnepeket! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Galamb- és kisállatkiállítás Csabrendeken

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Galamb- és kisállatkiállítás Csabrendeken bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Határozat szavazókörök módosításáról

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 1532-3/2017.  számú határozata a szavazókörök nevének és címének módosításáról az alábbiakban olvasható:

Határozat_szavazókörök nevének és címének módosítása.compressed

Kategória: Aktuális, Egyéb | Határozat szavazókörök módosításáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény a Bursa Hungarica Pályázat eredményéről

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata
         8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
Telefon, fax: 87/453-167
e-mail: kozos.hivatal@csabrendek.hu

Ügyiratszám:1251 -27 /2017.

HIRDETMÉNY
Bursa Hungarica Pályázat eredményéről

 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Csabrendek Nagyközség Önkormányzatához a pályázati kiírásban megjelölt határidőig 8 tanuló nyújtotta be pályázatát az „A” típusú pályázati kategóriában. A „B” típusú pályázati kategóriában pályázat nem érkezett.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 30-ai nyilvános ülésén azt a döntést hozta, hogy a pályázat keretében mind a 8 tanulót támogatásban részesíti.

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata által nyújtott összesített havi támogatás a 8 tanuló vonatkozásában: 35.000 Ft.

Az Önkormányzat által megítélt egy főre eső átlagos havi támogatás mértéke: 4.375,- Ft

Csabrendek, 2017. december 04.

Turcsi József                                            Dr. Gutmayer Bernadett                    polgármester                                                         jegyző              

Kategória: Aktuális, Egyéb | Hirdetmény a Bursa Hungarica Pályázat eredményéről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva