Haszonbérleti pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró), székhelye: 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 6/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján nyilvános versenytárgyalás útján haszonbérletre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi földterületeket:… a felhívás teljes szövege itt olvasható: Pályázati felhívás

Melléklet-FÖLDHASZONBÉRLETI-SZERZŐDÉS

 

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Haszonbérleti pályázati felhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Áramszüneti értesítés

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Áramszüneti értesítés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Adatvédelem, adatkezelés

Adatkezelési_tájékoztató_Csabrendek_weboldal (1)

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | Adatvédelem, adatkezelés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Partnerségi egyeztetés lezárása

Tájékoztató

A Fekete-kastélyt érintően Csabrendek Nagyközség településrendezési eszközeinek eseti módosítási ügyében partnerségi egyeztetés lezárásáról.

87_2018(VI.22.) képviselő-testületi határozat parnerségi egyeztetés lezárásáról

Jegyzőkönyv KT 2018.06.22.

 

Kategória: Egyéb | Partnerségi egyeztetés lezárása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kid Dance Gálaműsor 2018.

Kategória: Aktuális, Egyéb, Meghívók | Kid Dance Gálaműsor 2018. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elektronikus önkormányzati ügyintézés

   

Általános kitöltési útmutató

Csabrendek_szakmai összefoglaló

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017 HIPA

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2018 HIPA

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HIPAEK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ideiglenes HIPA

Ügyféltájékoztató_Csabrendek

Kategória: Aktuális, Egyéb | Elektronikus önkormányzati ügyintézés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Új könyvári nyitva tartás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat és Könyvtár használókat, hogy

2018. június 4-től Farkas Szabina Judit könyvtáros ismét munkába állt.

A könyvtár nyitva tartása ez időtől megváltozott. Szabina minden érdeklődőt szeretettel vár az alábbi időpontokban. Forduljanak hozzá bizalommal!

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók | Új könyvári nyitva tartás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Közérdekű közlemény

Közérdekű közlemény:

“A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.

A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.

A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.

A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.

A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!”

Kategória: Aktuális, Egyéb | Közérdekű közlemény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felhívás partnerségi egyeztetésre

FELHÍVÁS
partnerségi egyeztetésre

Csabrendek nagyközség településrendezési eszközeinek eseti  módosítása a  Fekete kastélyt (Csabrendek 916/31 és 916/32 hrsz) érintően

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2018. (III.29.) határozatában döntött a Fekete Kastély (Csabrendek 916/31 és 916/32 hrsz.-ú telkek) területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról és a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról a fejlesztés megvalósítása érdekében.

A tervezési folyamat célja a műemléki védelem alatt álló Fekete-kastély és a hozzá tartozó gazdasági épület telkeinek (916/31 és 916/32 hrsz) övezeti rendszerének, meglévő építészeti és térszervezési állapotának felülvizsgálata, amelynek során, a területen jelentkezett fejlesztési igény megvalósíthatóvá válik.

A változtatási szándék Csabrendek 2/2016. (I.28.) határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének és az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Tervének módosításának szükségességével jár.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Kormányrendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a változtatással érintett területek a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.

A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.

Az elkészült dokumentum megtekinthető a www.csabrendek.hu honlapon  vagy papíralapú dokumentum formátumban a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv, a szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Csabrendek nagyközség honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partneri adatlap kitöltésével.

A kitöltött adatlapokat kérjük elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre, vagy a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. június 18.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy 2018. június 8. (péntek) 11 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: 8474 Csabrendek, Árpád utca 4. Községháza tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

  1. az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
  2. Csabrendek nagyközség területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
  3. Csabrendek nagyközségben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
  4. Csabrendek nagyközségben működő egyházak,
  5. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

Letölthető dokumentum:

  1. A Fekete kastélyra vonatkozó TSZT és HÉSZ eseti módosítása partnerségi egyeztetésre összeállított tervdokumentáció
  2. PARTNERI ADATLAP

Csabrendek, 2018. május 30.

Turcsi József polgármester

Kategória: Aktuális, Egyéb | Felhívás partnerségi egyeztetésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nemzeti Összetartozás Napja

Kategória: Aktuális, Egyéb, Könyvtár és Művelődési Ház rendezvényei, Meghívók, Rendezvények | Nemzeti Összetartozás Napja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva