Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézményre vonatkozó legfontosabb adatok:

Az intézmény neve:
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhelye: 8474 Csabrendek Árpád utca 3.
Elérhetőség:         06 87 553 033
Balázs Beáta:       06 20/ 239 3309
Tanai Eszter:   06 20/252 5020
E-mail: csabrendekcsaladsegito@gmail.com

Intézményvezető: Balázs Beáta

Családsegítő:
Tanai Eszter

Szociális asszisztens:
Hoffman Andrea

Szociális gondozók:

Csabrendek:
Nagyné Bakos Anita
Bakos Brigitta
Kovács Andrea
Farkas Klaudia

Szentimrefalva:
Zalavölgyi Tamásné
Olasz Jánosné

Veszprémgalsa:
Varga Györgyné
Polgárné Harczi Edina

Hosztót:
Major Lajosné

Zalaszegvár:
Dégi Tiborné

Az ide tartozó települések a Családsegítés és Gyermekjólét vonatkozásában:
-Csabrendek
-Szentimrefalva
-Hosztót
-Veszprémgalsa
-Zalaszegvár

Dokumentumok:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (1)

SZAKMAI PROGRAM (1)

A szervezet alaptevékenysége:
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
nappali ellátás (idősek klubja)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény, feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja keretében a helyi idős lakosság igényeit próbáljuk kielégíteni. Szolgálatunk működésének 21 éve alatt a területhez tartozó intézményekkel, (Óvoda, Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár, KÖZSZER, Önkormányzat) nagyon jó és közvetlen kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Jó a kapcsolatunk a jelzőrendszer további tagjaival, így a védőnővel, háziorvosokkal, rendőrséggel, nevelési tanácsadóval, gyámhivatalokkal, gyámügyi ügyintézőkkel, polgármesterekkel, jegyzőkkel, plébános Úrral, polgárőrséggel.

A kliensek fogadási ideje:

Csabrendek Árpád utca 3.:

Hétfő:                                                 10-16 óráig
Kedd:                                                 nincs ügyfélfogadás
Szerda:                                               10-17 óráig
Csütörtök:                                          nincs ügyfélfogadás
Péntek:                                               9.30-12.30 óráig

Csabrendek – Nagytárkánypuszta 18.:

Minden második hét /páros hét/ keddjén a helyi könyvtár előterében délelőtt 9-13 óra között az intézményvezető által kijelölt családsegítő tart ügyfélfogadást, de szükség szerint akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Szentimrefalva Petőfi utca 109.:

Minden második hét /páratlan hét/ keddjén a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségi irodájában délután 10 30- 11 30 óráig az intézményvezető által kijelölt családsegítő tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Veszprémgalsa Rákóczi utca 22.:

Minden második hét /páratlan hét/ keddjén a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségi irodájában délután 12-13-óráig az intézményvezető által kijelölt családsegítő tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Hosztót Jókai utca 63:

Minden második hét /páratlan hét/ keddjén a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségi irodájában délután 13-14-óráig az intézményvezető által kijelölt családsegítő tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Zalaszegvár Kossuth utca 43.:

Minden második hét /páratlan hét/ keddjén a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségi irodájában délután 14-15-óráig az intézményvezető által kijelölt családsegítő tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.