Hirdetmény

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 158/2016. (XI.24.) határozata alapján indult településrendezési eszközök módosítási eljárása véleményezési szakaszának lezárása

Ügyiratszám: 253-4/2017.
Melléklet: 1 pld. képviselő-testületi határozat

HIRDETMÉNY

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő- testület 158/2016. (XI.24.) határozata alapján indult településrendezési eszközök módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban rendelet)
39. § (2) bekezdésében rögzített véleményezési szakaszát lezárta.

A rendelet 39. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a döntésről szóló 2/2017. (I.26.-) Képviselő- testületi határozatot közzéteszem.

Kivonat 2.2017.(I.26.) határozat0001

Csabrendek, 2017. január 27.

Turcsi József polgármester