Tanyagondnoki Szolgálat

Tanyagondnoki Szolgálat Csabrendeken,illetve a hozzátartozó külterületeken

A Csabrendek Települési Önkormányzat 2004. óta működtet tanyagondnoki szolgálatot, azzal a céllal, hogy Nyires pusztán és Nagytárkány pusztán lakók életét egy kicsit megkönnyítse.

A tanyagondnoki szolgáltatás célja: 

A hátrányos helyzetű, intézmény- és szolgáltatáshiányos településeken az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsa, a szolgáltatások hozzáférését lehetővé tegye.
A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék, fizikai állapotuk és családi helyzetük megváltozása esetén is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi ellátásra. 
A tanyagondnok személyesen, közvetlenül az igénybevevővel kapcsolatba lépve végez el feladatokat  (pl. gyógyszerek kiváltása, házi segítségnyújtás stb.).
Alapfeladatnak minősül az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre és egyéb egészségügyi intézménybe szállítás). Szintén alapfeladat az óvodás, iskoláskorú gyermekek szállítása (busz közlekedés hiányában) a tankötelezettség szerinti intézménybe, és olyan intézményekbe, ahol a gyermekek képességfejlesztése, felzárkóztatása, tehetséggondozása folyik (pl. uszoda, sportolás, gyermekeknek szóló kulturális szolgáltatás).
A tanyagondnok e feladatok mellett kiegészítő feladatokat is végez a lakosság részére. Segít a település lakóinak a közösségi, művelődési, sport tevékenységben és közreműködik az egyéni hivatalos ügyek intézésében.

A tanyagondnoki szolgáltatás szállítási feladatai közül azokat a feladatokat kell ellátni, melyeket az egyén körülményeiből fakadóan nem tud önállóan megoldani, vagy a tevékenység aránytalanul hosszú időt venne igénybe, illetve nagy költséget róna rá. 


A feladatellátás során gazdaságosság elvét is figyelembe kell venni, ezért a szállítási igényeket lehetőség szerint csoportosan kell kielégíteni, illetve, egyéb feladatellátással társítani.

Amennyiben a szállítási igények meghaladják a szállítási kapacitást vagy más feladatokkal ütköznek, a tanyagondnok feladata az igények rangsorolása. 

Az önellátást segítő feladatok tekintetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátott személyek aktivitását a szolgáltatás ne oltsa ki, az egyén maradjon motivált a szolgáltatás igénybevétele mellett. 

Ebben szeretnék a segítségükre lenni.

 

Kiss Sándor tanyagondnok

Elérhetőségem megváltozott:

Az új számom: 06 20 / 239 2977