Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

Mese-domb Óvoda és Bölcsőde

Székhely:

Cím:                        8474 Csabrendek Templom tér 13.

e-mail cím:            mesedombovi@gmail.com

honlap:                  www.mesedombovi.hu

Telefon:                  +36-87 /453-117
+36-20/355-0028

Intézményvezető:                   Futó Zsuzsanna
Telefon:                                    +36-20/239-3214

Intézményvezető helyettes:  Fehér Judit

 

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.

Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, (vagy inkább repülni).”

Johann Wolfgang von Goethe

 

Óvodánk, a közel 3100 lelket számláló településen, viszonylag csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el a templom tőszomszédságában. 1911 óta működik folyamatosan, a II. világháború idején hadikórházként funkcionált. Az idők során az épület rendszeres külső és belső korszerűsítésen esett át, követve a kor igényeit.
Az óvoda régóta várt felújítása pályázati pénzből, és jelentős önkormányzati önrészből valósult meg. Az óvoda épületéhez hozzáépített új szárnyban bölcsődei csoport került kialakításra. A felújított óvodánk 2019 szeptemberétől fogadja újra a gyermekeket.

Intézményünk, a székhely község – Csabrendek Önkormányzata -, valamint a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések – Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár – 20 hetes kortól 7 éves korig gyermekeinek nevelését, fejlesztését látja el, 4 óvodai – és egy bölcsődei csoportban. A gyermekek egészséges személyiségfejlesztését  felkészült óvodapedagógusok, kisgyermekgondozó-nevelők,  képzett dajkák és pedagógiai asszisztens végzi.

Zavartalan működésünket a fenntartó önkormányzatok által biztosított költségvetés garantálja, melyet sikeres pályázatokkal egészítünk ki és ezáltal tárgyi feltételeinket  évről-évre folyamatosan bővítjük.

A csoportszobák berendezése, kialakítása – a pályázati lehetőségeknek, a fenntartói támogatásnak, az óvónői kreativitásnak köszönhetően – esztétikus, jól szolgálják a gyermekek ízlésvilágának alakulását.

Pedagógiai tevékenységünk alapja a Helyi Pedagógiai Program, mely lehetőséget biztosít lakókörnyezetünk sajátosságainak figyelembe vételére, valamint a partnerközpontú együttműködés megvalósítására.

Nevelésfelfogásunkat meghatározza a hagyomány –, a természet szeretete, valamint a család tisztelete. Környezetükért érzett felelősségük érzelmileg gazdagabbá, értelmileg fogékonyabbá teszi óvodásainkat, megalapozva – ezáltal is – a szülőföld iránti szeretet érzését. Helyi Pedagógiai Programunkat is ezen elvek alapján állítottuk össze.

Pedagógiai programunk kiemelt vonásai:

 • A külső világ tevékeny megismerése kiemelt szerepet kap nevelőmunkánkban. Feladatunk a természet – és környezetbarát magatartás alapjainak lerakása, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete, a környezettudatos életvitel és egészséges életmód alakítása.
 • Néphagyományőrzés a helyi tájhagyományok, népi ünnepkörök bemutatásával, ünnepkörök, programok szervezésével.
 • Valljuk, hogy pedagógiai gyakorlatunk csakis a családi nevelés elsődlegességét hangsúlyozva, azzal összhangban lehet eredményes. Fontosnak tartjuk a családokkal való kapcsolat erősítését, a szülők bevonását az óvoda életébe.
„Szent kincs a gyermek teste, lelke,
Szeretni kell azt melegen,
És fölnevelni féltő gonddal,
Hogy tiszta, jó, erős legyen!”
(Szemlér Ferenc)

 

A nevelőtestület névsora

Óvodapedagógusok:

 • Futó Zsuzsanna – intézményvezető
 • Fehér Judit – intézményvezető helyettes
 • Bakos Melinda
 • Bakosné Sedlák Csilla
 • Görhes Ildikó
 • Pandur Klára
 • Varga Adrienn
 • Soós Veronika
 • Kustosné Tobak Erzsébet

Kisgyermekgondozó,-  nevelő:

 • Baráthné Nagy Andrea
 • Kiss Zsanett
 • Bakos–Ulreich Ágnes

Pedagógiai asszisztens:

 • Csehné Baráth Noémi

Óvodatitkár:

 • Nagy Klaudia

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők:

 • Csiszár Istvánné
 • Herczeg Sándorné
 • Torma Károlyné
 • Zimitsné Béday Natália Judit
 • Kalmárné Csemba Eszter
 • Szép Katalin

Alapellátáson túli szolgáltatás:

 • Hit és vallásoktatás
 • Jóga

A gyermeki élet hagyományos ünnepei óvodánkban:

 • Márton nap
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Nagycsoportosok búcsúztatása
 • Zöld jeles napok megünneplése

Egyéb programjaink:

 • Kirándulások
 • Egészségnap
 • Színházlátogatás
 • Gyermeknap
 • Népi hagyományok ápolása
 • Papírgyűjtés szervezése
 • Jótékonysági akciókban való részvétel
 • Kiállítások szervezése

Óvoda-család közös rendezvényei

 • Karácsonyi játszóház
 • Családi napok
 • Szülői értekezletek, fogadó órák