Községünk címere

Heraldikai leírás

Az álló helyzetű csücsköstalpú tárcsapajzs veressel kékkel hasított.

címer-csr-közepes

A jobboldali veres pajzsmezőben egy

ezüst lebegő páncélos vitéz jobb kezében egy buzogányt tart. Bal kezében kerektalpú pajzsot rajta veres kereszttel.

A baloldali kék pajzsmező alján zöld hármashalom látható. A hármashalomból kinövő arany szőlőtőke egy arany karót fon körbe. A tőkén arany szőlőfürtök csüngenek.

A címer kiegészítése

A címerpajzs fölött egy ezüst bástyás falkorona látható. A három toronysisakos bástya közül a középső kapu nyílik.

A címer magyarázata

Csabrendek község Csab és Rendekfalvak összeolvadásával keletkezett. Ezt jelképezi a címerpajzs osztott piros-kék mezeje.

A Csab név valószínűleg a Csaba személynévből származik.

Első írásos említése 1272-ben “CHAB” formában történik. Később 1355-ben “CHOB” alakban fordul elő.

Rendek neve talán a szláv “ruda-érc” szóból származik. Írásos említése 1270-ből “RYDNAK” formában történik.

A címer Csabrendek község eredeti pecsétje alapján készült. Az eredeti pecsétmotívum (a buzogányt tartó vitéz), egy vöröskeresztes pajzzsal lett kiegészítve.

Az eredeti pecsét magyarázata, hogy Csabrendek nemes község volt. A község lakói nemességüket a haza és kereszténység védelmében a török elleni harcokban vitézségükkel szerezték. Erre utal a kereszt motívum.

A másik pajzsmezőben levő hármashalom a község melletti hegyet jelképezi. A szőlőtőke nem csupán az itt termő borokra utal, hanem egyben, mint bibliai motívum a bőség, gazdagság szimbóluma is.