EU-s projektek, pályázatok

„Észak- és Közép-dunántúli Szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5.” 

A projekt megvalósításának helye Bajót, Bezenye, Csabrendek, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Rajka és Répcelak települések közigazgatási területe. Az érintett települések mindegyikének esetén cél a korábbinál magasabb szinvonalú, a kor követelményeinek megfelelő szennyvízelvezetési, és -tisztítási szolgáltatás biztosítása. A kivitelezés során minden érintett közterületen kiemelt figyelmet fordít a kivitelező arra, hogy munkaterület esténként nyitva ne maradjon, az ott lakók közlekedése biztosított legyen.

Csabrendeken a csatornahálózat már korábban kiépült, bővítésére jelen projektben nem kerül sor. Ugyanakkor A szennyvíztisztító telep fejlesztésére sor kerül, amelynek kapacitása 400 m3/napra növekszik, amely 5100 lakos terhelésének felel meg.

Projekt részletes leírása: „Észak- és Közép-dunántúli Szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5.”

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata     

 TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00028

Egészségügyi alapellátást koncentráló egység kialakítása Csabrendek településen

25.110.885 Ft

Támogatás mértéke:100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.01.

 A beruházás keretében a fogorvosi, védőnői, és két háziorvosi praxis újul meg. A két háziorvosi rendelő jelenleg a Magyar u. 4. szám alatti épületben működik, míg a fogorvos és a védőnő az Árpád u. 3. szám alatti Közszolgáltató Szervezet épületében fogadja a betegeket. A projekt keretében a meglévő orvosi rendelő elavult épületének felújítása történik meg, így a fogorvosi és a védőnői praxis is helyet kap a felújított, átalakított épületben (Csabrendek, Magyar u. 4.)

A megvalósuló fejlesztés egy olyan komplex egészségügyi ellátásnak helyet adó épületet eredményez, amely felöleli Csabrendek teljes egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatait. Megvalósul az épület komplex akadálymentesítése és a külső tér fejlesztése.

A projekt keretében orvosi eszközök és bútorzat beszerzése is megtörténik.

______________________________________________________________

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

 TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00037

Bel- és csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása Csabrendeken- I.ütem

77.032.124 Ft

Támogatás mértéke:100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.31.

 Cél, hogy a tervezési feladatban kijelölt terület csapadékvíz elvezetése megoldódjon (belvízkárokat ne okozzon a továbbiakban) új csapadékvíz elvezető árkok kiépítésével illetve a meglévő elavult rendszer kiváltásával, rekonstrukciójával.

Elsődlegesen a belvíz belterületről való biztonságos elvezetésének érdekében csapadékvíz elvezető, belvízelvezető rendszer fejlesztése, a csapadékvíz okozta károk enyhítése-megszüntetése valósul meg.

A beruházás I. ütemében meghatározott utcák, a Bem utca, a Csabi utca, a Petőfi utca, a Tárkányi utca környezeti állapotának javítása kerül megvalósításra. A belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése: rácsos folyókák kiépítése, Csabi és Tárkány utcán a burkolt meder javítása, ároktisztítása, kapubejárók átépítése történik meg.

______________________________________________________________

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata         

 TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00035

A csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde felújítása

110.097.761 Ft

Támogatás mértéke:100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

 A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, valamint a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Az óvodai részen jelenlegi helyiségek átalakításával nevelőtestületi szoba, hozzá óvónői öltöző és mosdó valósul meg. A foglalkoztató szobákhoz gyermekmosdók és öltözők kerülnek kialakításra. Az óvoda új bútorokkal és játékokkal is gazdagodik.

Az épület bővítése által kialakításra kerül egy bölcsőde, melyben gyermek mosdó és öltöző, egy csoportszoba, egy tornaszoba, egy orvosi-és egy sószoba, egy akadálymentes mosdó kerül kialakításra. A projekt keretében sor kerül új udvari eszközöknek és a bölcsőde teljes bútorzatának beszerzésére.

______________________________________________________________

A projekt címe: 

„Csabrendek Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

A projekt azonosító száma: 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00429

A kedvezményezett neve:

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 7.000.000 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2018. június 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. A projektben megtörténik továbbá a csatlakozáshoz szükséges eszközök felmérése és beszerzése, a működésfejlesztési és szabályozási keretek felülvizsgálata és kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, az adatminőség javítása és az adatmigráció.