Közszolgáltató Szervezet Csabrendek

Közszolgáltató Szervezet Csabrendek

Az intézmény székhelye, címe:           8474 Csabrendek, Árpád u. 3.
Telefonszám:                                         06-87/453-337
e-mail:                                                    kozszercsabrendek@t-online.hu

Vezetője:                                                Mezei József igazgató

Az intézmény alapításának éve:          2011

Alapító szerve:                                      Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa,                                                                   Zalaszegvár Községi Önkormányzatok

 Fenntartó szerve:                               Csabrendek Község Önkormányzata

Törzskönyvi nyilvántartási száma:         790170

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatásokkal kapcsolatos alábbi feladatok:

Az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

 

A szervezet alaptevékenysége:

 

–          mezőgazdasági, erdészeti szolgáltatás

–          zöldségtermesztés

–          egyéb vendéglátás

–          szárazföldi személyszállítás

–          közúti árufuvarozás

–          belvízelvezetés

–          saját és bérelt ingatlan hasznosítása

–          tűzvédelem

–          katasztrófa-elhárítás

–          közvilágítás

–          takarítás

–          építési- és szakipari munkák végzése

–          közmunkások foglakoztatása

–          egyéb szolgáltatás

 

Szervezeti felépítése:

Vezető                                           Mezei József igazgató

Élelmezésvezető                       Turcsi Imréné

Műszaki csoportvezető           Hegedűs Ákos

Ügyintéző

 

Műszaki csoport

 

Cseh János                              festő-mázoló

Bardon Tibor Zoltán           nehézgép kezelő

Hoffman Béla                         villanyszerelő

Horváth István                     víz- és csőhálózat szerelő

Vágner Gábor                        karbantartó

 

Konyha

 

Bakos Tiborné                        szakács

Simonyai Ferencné              szakács

Soós Zoltánné                         konyhai kisegítő

 

Épülettakarítás

 

Felkerné Éri Andrea              takarító

Köves László Sándorné        takarító

Pál Lajosné                                takarító

Tanai Lászlóné                         takarító

Soós Józsefné                           takarító