Csabrendeki Általános Iskola

Csabrendeki Általános Iskola
8474 Csabrendek, Kossuth u. 14.
Tel.: 06-87/453054
OM azonosító: 037102
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Csabrendeki Általános Iskola önálló honlapja ideiglenesen ezen az oldalon megtekinthető:

Az intézmény múltja

A községben 1733 óta folyik alapfokú oktatás. Büki Imre kántortanító olvasást, írást, számtant tanított közel 30 gyereknek. 100 évvel később a gyerekek magas létszáma miatt már segédtanítót is kellett alkalmazni. 1876-ban az iskola állami tulajdonba került, több mint száz tanulóját 3 pedagógus oktatta. 1969-ben a körzetesítés évében a gyermeklétszám 507-re emelkedett. Azóta is öt község tanulóit fogadja.

Szakmai tevékenység

Jelenlegi tanulólétszámunk 347 fő, nyolc évfolyamon, 16 normál tanterv szerint tanuló osztályban és 2 eltérő tantervű összevont csoportban tanulnak.
Az intézmény fontosnak tartja tanulói középiskolára való felkészítését, ezért 7. és 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakat képesség szerinti bontásban tanítják. Délután két napközis csoport működik.

Infrastruktúra

Az iskola 3 épülete korban is, jellegében is eltérő. A 8 tantermes 1917-ben, a FORFA 1980-ban, a tornaterem (30 x 18 m) 1992-ben épült. A két sportpálya és az udvar jó lehetőséget ad a mozgásra, játékra. Az osztálytermek mellett néhány szaktanterem – számítástechnika és technika – valamint könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Rendszeres programok

A tanulók délutánonként diáksportköri foglalkozásokon vehetnek részt, ahol több mint 100 tanuló ismerkedik a labdarúgás, a röplabda és kosárlabda alapjaival. Sok tanuló vesz részt nyári táborozásokon. Jó kapcsolatot alakított ki az iskola a nagyfödémesi Magyar Tannyelvű Alapiskolával.

Az iskola vezetői:

Gősi Zoltán igazgató

Némethné Simon Ildikó igazgató helyettes

Az iskola pedagógusai:

Auer László címzetes igazgató
Auerné Éliás Zsuzsanna
Babik Anikó
Bakos Tiborné
Baranyi Judit
Bardon Tiborné
Bujtorné Hetyei Hajnalka
Gáspár-Szabó Éva
Gombási Tamás
Gombásiné Flórián Mária
Görhesné Györkös-Tóth Márta
Gősi Zoltán
Gősiné Németh Éva
Halmi Józsefné Balogh Andrea Mária
Janzsóné Földi Edit Mária
Kothencz Edit
Klung Irén
Mezeiné Németh Erzsébet
Nagy Lászlóné
Németh György
Némethné Simon Ildikó
Pölöskeiné Gombai Erzsébet
Rádliné Pál Györgyi
Ruska Ibolya
Skultétiné Annók Ágnes
Szitáné Szakál Ida
Szi Miklós Judit
Szabó-Tanai Bernadett
Tarrné Bardon Zsuzsanna

Alapítvány

Az iskolai nevelő munkánkat a „Csabrendeki Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány” is rendszeresen segíti.
Adószáma: 18930854-1-19