EU-s projektek, pályázatok

A projekt címe: 

„Csabrendek Nagyközség Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

A projekt azonosító száma: 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00429

A kedvezményezett neve:

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 7.000.000 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2018. június 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. A projektben megtörténik továbbá a csatlakozáshoz szükséges eszközök felmérése és beszerzése, a működésfejlesztési és szabályozási keretek felülvizsgálata és kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, az adatminőség javítása és az adatmigráció.