Felhívás partnerségi egyeztetésre

FELHÍVÁS

partnerségi egyeztetésre

Csabrendek nagyközség településrendezési eszközeinek eseti  módosítása a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz-ú ingatlanokat érintően

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Csabrendek nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete 2.§-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 137/2017. (X.25.) határozatában döntött a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról és 181/2017. (XII.21.) határozatában arról, hogy a változásra kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a fejlesztés megvalósítása érdekében.

A változtatási szándék Csabrendek 2/2016. (I.28.) határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervének és az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Tervének módosításának szükségességével jár.

Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanai, melyek beépítésre nem szánt különleges sport (Kb-sp) területfelhasználási kategóriába (azon belül Kb-m, azaz

különleges beépítésre nem szánt motocross övezetbe) és Ev beépítésre nem szánt övezetbe soroltak. A tervezés célja a Csabrendek 0513/1 és 0513/2 hrsz.-ú ingatlanok (továbbiakban: fejlesztési/tervezési terület) övezeti rendszerének felülvizsgálata a meddőhányó kitermeléssel, illetve bányagödör hulladékhasznosítással történő feltöltésével, rekultivációjával kapcsolatos beruházás megalapozásául.

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, a Kormányrendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a változtatással érintett területek a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek.

A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ szerint.

Az elkészült dokumentum megtekinthető elektronikusan, vagy papíralapú dokumentum formátumban a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv, a szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Csabrendek nagyközség honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 8/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partneri adatlap kitöltésével.

A kitöltött adatlapokat kérjük elektronikus levélben a kozos.hivatal@csabrendek.hu e-mail címre, vagy a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal címére (8474 Csabrendek, Árpád utca 4.) megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. január 18.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy 2018. január 10. (szerda) 11 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: 8474 Csabrendek, Árpád utca 4. Községháza tárgyaló) a fentiekben ismertetett témában.

Letölthető dokumentum:

2372_Csabrendek_bányagödör_TÁRGYALÁSRA

PARTNERI ADATLAP

Csabrendek, 2018. január 2.

Turcsi József
polgármester

 

Kategória: Aktuális, Egyéb | A közvetlen link.