Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézményre vonatkozó legfontosabb adatok:

Az intézmény neve: Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye: 8474 Csabrendek Árpád utca 4.
/Művelődési Ház épületében/
Elérhetőség:         06 87 553 026
Balázs Beáta:       06 20/ 239 3309
Tanai Ottóné:        06 20/252 5944
Béday Árpádné:   06 20/252 5020
E-mail: balazsbeata72@gmail.com

Intézményvezető: Balázs Beáta

Családgondozók:
Baráthné Pál Ilona
Béday Árpádné
Tanai Ottóné

Szociális gondozók:

Nagyné Bakos Anita (szülési szabadság)
Olasz Jánosné
Balogh Miklósné
Harczi Edina
Zadravecz Imréné
Major Lajosné
Tudja Endréné

Az ide tartozó települések a Családsegítés vonatkozásában:
-Csabrendek
-Szentimrefalva
-Hosztót
-Veszprémgalsa
-Zalaszegvár

Gyermekjólét tekintetében:
-Csabrendek
-Szentimrefalva
-Hosztót
-Veszprémgalsa
-Zalaszegvár
-Káptalanfa
-Gyepükaján
-Nemeshany
-Bodorfa

Dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai program

Szervezeti felépítés

A szervezet alaptevékenysége:
Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja).

Családsegítés keretében segítséget nyújtunk a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.

Gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül feladatunk a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja keretében a helyi idős lakosság igényeit próbáljuk kielégíteni, a tanyagondnoki szolgálat keretein belül pedig Nagytárkánypuszta és Nyirespuszta településrészeken a területi fekvésből adódó hátrányok kompenzálását hivatott segíteni az itt dolgozó kolléga.

Szolgálatunk működésének 11 éve alatt a területhez tartozó intézményekkel, (Óvoda, Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár, Gamesz, Önkormányzat) nagyon jó és közvetlen kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Jó a kapcsolatunk a jelzőrendszer további tagjaival, így a védőnővel, háziorvosokkal, rendőrséggel, nevelési tanácsadóval, gyámhivatalokkal, gyámügyi ügyintézőkkel, polgármesterekkel, jegyzőkkel, plébános Úrral, polgárőrséggel.
A családsegítő szolgálat nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. Ennek egyik formája a közösen szervezett programokkal, rendezvénysorozatokkal valósul meg.
Az eltelt években a művelődési házzal és a könyvtárral közösen évente öt alkalommal /Anyák Napja, Húsvét, Karácsony, Falunap, nyári játszóhét/ játszóházat szerveztünk. Emellett évente egy alkalommal egy hétig tartó szabadidős programsorozat várja a gyerekeket a nyári szünet ideje alatt. A családsegítő szolgálat nagy szerepet vállal a KID DANCE egyesület éves tagtoborzó táborában, amikor is három napon keresztül fiataljaink betekintést nyerhetnek az egyesület életébe, munkájába. Ezeket a rendezvényeket kirándulásokkal, akadályversenyekkel, játszóházakkal, közös főzéssel színesítjük.

A kliensek fogadási ideje:

Családsegítő Szolgálat Csabrendek:

Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-17 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12.30 óráig

Családsegítő Szolgálat Nagytárkánypuszta:

Minden második hét/páratlan hét/csütörtökjén a helyi könyvtár előterében délelőtt 10-12 óra között Béday Árpádné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Családsegítő Szolgálat Szentimrefalva:

Minden második hét /páros hét/ hétfőjén a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Béday Árpádné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Családsegítő Szolgálat Veszprémgalsa:

Minden második hét /páros hét/ keddjén a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Tanai Ottóné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Családsegítő Szolgálat Hosztót:

Minden második hét /páros hét/ szerdáján a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Tanai Ottóné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Családsegítő Szolgálat Zalaszegvár:

Minden második hét /páros hét/ hétfőn a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Tanai Ottóné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Gyermekjóléti Szolgálat Csabrendek:

Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-17 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12.30 óráig

Gyermekjóléti Szolgálat Nagytárkánypuszta:

Minden második hét/páratlan hét/csütörtökjén a helyi könyvtár előterében délelőtt 10-12 óra között Béday Árpádné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Gyermekjóléti Szolgálat Szentimrefalva:

Minden második hét /páros hét/ hétfőjén a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Béday Árpádné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Gyermekjóléti Szolgálat Veszprémgalsa:

Minden második hét /páros hét/ keddjén a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Tanai Ottóné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Gyermekjóléti Szolgálat Hosztót:

Minden második hét /páros hét/ szerdáján a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Tanai Ottóné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszegvár:

Minden második hét /páros hét/ hétfőn a helyi polgármesteri hivatal helyiségében délután 13-16 óráig Tanai Ottóné családgondozó tart ügyfélfogadást, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban.

Gyermekjóléti Szolgálat Káptalanfa, Gyepükaján, Nemeshany, Bodorfa településeken:

Minden második hét /páros hét/ szerdáján a káptalanfai polgármesteri hivatal helyiségében délután13-16 óráig Baráthné Pál Ilona családgondozó tart ügyfélfogadást a négy település lakosai részére, de szükség szerint, akár az ügyfél, akár a jelzőrendszer tagjainak jelzésekor bármely időpontban a többi település polgármesteri hivatalának helyiségében is tudja fogadni a klienseket.